Hindquarter

Dunne lende

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/13_dunne_lende.jpg

Dunne lende gevliesd

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/16_dunne_lende_gevliesd_02.jpg

Dunne lende met deksel zonder vingers

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/15_dunne_lende_met_deksel_zonder_vingervlees.jpg

Dunne lende zonder deksel

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/14_dunnelende_zonder_deksel.jpg

Liesstuk

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/21_liesstuk-v.jpg

Liesstuk gevliesd

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/23_liesstuk_gevliesd.jpg

Runderhaas met ketting

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/17_runderhaas_met_ketting.jpg

Runderhaas zonder ketting 1.8+

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/18_runderhaas_zonder_ketting_1_8.jpg

Staartstuk / Picanha

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/22_staartstuk_02-v.jpg

Vinkenlap gevliesd

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/34_vinkenlap_gevliesd.jpg

Achtermuis met vet

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/38_achtermuis_met_vet-v.jpg

Bovenbil

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/09_bovenbil.jpg

Bovenbil vast deel

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/11_bovenbil_vast_deel_02.jpg

Bovenbil zonder deksel gevliesd

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/10_bovenbil_zonder_deksel_gevliesd_02-v.jpg

Dikke lende met deksel

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/06_dikke_lende_met_deksel_02.jpg

Dikke lende gevliesd

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/05_dikkdelende_gevliesd_02.jpg

Platte bil zonder muis met zijzeen

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/01_platte_bil_zonder_muis_met_zijzeen-1.jpg

Platte bil gevliesd

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/02_platte_bil_gevliesd.jpg

Spierstuk

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/07_spierstuk.jpg

Spierstuk gevliesd

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/08_spierstuk_gevliesd.jpg

Bavette

https://www.beimerspecials.nl/media/images/org/04_vers_bavette_aloyau.jpg